Start

Welkom op deze website.

U treft hier informatie aan over mijn publicaties. Deze zijn ondergebracht in vijf categorieën:
1) Oude Testament
2) Oude Testament, de delen van de Studiebijbel OT
3) Schepping en evolutie
4) Overige publicaties, o.a. over  pastorale en historische thema’s
5) Recensies

Dr. Mart-Jan Paul

Functies
Hoogleraar Oude Testament (deeltijd) – Evangelische Theologische Faculteit (2002 – heden) – www.etf.edu
Eindredacteur Studiebijbel Oude Testament (2002 – heden) – www.studiebijbel.nl
Senior docent Oude Testament – Christelijke Hogeschool Ede (2001 – zomer 2021) – www.che.nl
Hervormd predikant (1989 – heden)
Directeur-bestuurder Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond (THGB) (vanaf
1 mei 2015)

Publicaties op Academia: https://etfleuven.academia.edu/MartJanPaul
LinkedIn: www.linkedin.com/in/martjanpaul