1993: Land voor vrede?

M.J. Paul, L.W.G. Blokhuis en  P.A. Siebesma, Land voor vrede? Een studie over Israëls landsgrenzen. Kampen: Kok, 1993.