2001 – Handoplegging en ziekenzalving

Handoplegging en ziekenzalving. Vijf bijbelstudies.
Uitgave IZB te Amersfoort.
2001, tweede druk 2004, derde druk 2006.

Later bewerkt tot Handoplegging en ziekenzalving. Bijbelstudies over omgaan met ziekte,
uitg. IZB en Ark media, 2011.