2002 : Geestelijke strijd

M.J. Paul (red.), Geestelijke strijd: Demonie en bevrijding in christelijk perspectief.
Zoetermeer: Boekencentrum, 2002. Vierde druk, 2007.

Met medewerking van: Chr. Fahner, R.J.A. Doornenbal, J. Hoek, W.Chr.F. de Vries, en
P.A. Siebesma.