2018: Waar komen wij vandaan?

Waar komen wij vandaan? Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat.

Uitgave De Banier te Apeldoorn, jan. 2018. 184 pagina’s.

Dit boek is geschikt voor de leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Hierin is de kern van mijn boek Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie (2017) samengevat.

Er is een serie van zeven videolessen beschikbaar (inlogcode in het boek).

 

2018 – Heilige Geest en de schepping

M. van Campen, J. Hoek en M.J. Paul (red.), Als de Geest waait. Over het werk van de Heilige Geest in onze tijd. Ankerlezingen. Uitg. Groen te Heerenveen, 2018.

M.J. Paul, ‘De Heilige Geest en de vernieuwing van de schepping’, 108-140.

www.ankerlezingen.nl

 

2017: Oorspronkelijk – schepping en evolutie

Bij uitgeverij Labarum in Apeldoorn verscheen eind augustus 2017:
Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie.  

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Evolutietheorieën tot de tijd van Darwin
3. De kerkvaders over de schepping en de zondvloed
4. Een platte aarde met een harde hemelkoepel? Discussies over het wereldbeeld (1)
5. Copernicus en Galilei. Discussies over het wereldbeeld (2)
6. De schepping in Genesis 1-3
7. Overige verwijzingen naar de schepping in het Oude Testament
8. De schepping als kosmische tempel (John Walton)
9. Adam als neolithische boer (Denis Alexander)
10. De schepping in het Nieuwe Testament
11. Charles Darwin: ontstaan en uitwerking van zijn evolutietheorie
12. Zondvloedgeologie en creationisme
13. Christelijke theologen in het evolutiedebat sinds Darwin
14. Wetenschapsgebieden, organisaties en literatuur
15. Theïstisch evolutionisme

Omvang 525 pagina’s. Prijs 24,95. Ruim vijftig kleurenillustraties.
Tweede druk, oktober 2017.

De presentatie van de uitgave was op 29 augustus.
Hoornbeeckcollege, Utrechtseweg 230, Amersfoort.
Sprekers: o.a. Prof. dr. P. Slootweg, prof. dr. ir. H. Degens, dr. M. Klaassen.

http://www.labarum.nl/oorspronkelijk4#.WUt0ZWiLRPY

Oorspronkelijk_cover

2017: beloning van goede werken

‘Beloning van goede werken?’

In: M. van Campen, J. Hoek en M.J. Paul (red.), Met het oog op het einde. Over de christelijke toekomstverwachting.

Ankerlezingen: www.ankerlezingen.nl

Uitg. Groen te Heerenveen, 2017, pp. 103-128.

2016: Heerlijkheid in de hemel verschilt

‘Heerlijkheid in de hemel verschilt’. Bijdrage op de Opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad, 22 november 2016.
http://www.rd.nl/opinie/heerlijkheid-in-de-hemel-tussen-gods-kinderen-verschilt-1.1353923

Bijgevoegd de samenvatting die uitgedeeld is tijdens de Ankerlezingen in Voorthuizen (17 nov.) en Gouda (21 nov.). Vgl. www.ankerlezingen.nl

Pdf: Ankerlezing – Beloning – Samenv

2015 – Prediking in het Oude Testament

‘Prediking in het Oude Testament’ in J. Hoek (red.), De preek werkt. Bezinning op christelijke verkondiging, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015, pagina’s 13-43 en 273-275 (eindnoten).

2014 – Het karakter van Gods schepping in Genesis 1-3

‘Het karakter van Gods schepping in Genesis 1-3’, in H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin (red.), Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek, Kampen: Brevier, 2014, hoofdstuk 33, pagina’s 435-442.

2011 – Handoplegging en ziekenzalving

Handoplegging en ziekenzalving. Bijbelstudies over omgaan met ziekte.
Uitg. IZB en Ark media, Amsterdam, 2011. 63 pagina’s.

Het eerste hoofdstuk: https://www.arkmedia.nl/application/upload/files/handoplegging.pdf

 

 

2007 – Genezing en bevrijding

‘Het (herontdekte) werk van de heilige Geest met betrekking tot genezing en bevrijding’,
in E.A. de Boer (red.), Levend water. Gereformeerd debat over charismatische vernieuwing.
TU Bezinningsreeks 5. Barneveld: De Vuurbaak, 2007, pp. 103-120.

pdf: Genezing en bevrijding – 2007

2001 – Handoplegging en ziekenzalving

Handoplegging en ziekenzalving. Vijf bijbelstudies.
Uitgave IZB te Amersfoort.
2001, tweede druk 2004, derde druk 2006.

Later bewerkt tot Handoplegging en ziekenzalving. Bijbelstudies over omgaan met ziekte,
uitg. IZB en Ark media, 2011.

1980: Everhard van Someren

‘Everhard van Someren en de Vijfde Monarchie’
Documentatieblad Nadere Reformatie 4 (1980), no. 2, p. 54-63.

De tekst is te raadplegen en te downloaden via http://www.ssnr.nl/publication/meta/index/rcn/B99027672

Toelichting: Van Someren hield op 28 jan. 1674 ion de Laurenskerk te Rotterdam een preek over Dan. 2:44-45. Hij toont zich een volgeling van professor Alhardt de Raedt en verkondigt radicale chiliastische ideeën. In de confrontatie met ds. Franciscus Ridderus en anderen komen de verschillende verwachtingen van de toekomst naar voren.
Het vijfde rijk betreft de steen die het beeld (vier rijken) verbrijzelt.