Categoriearchief: Studiebijbel Oude Testament

2015 – Bijbelcommentaar Hosea – Maleachi

scannen0076
M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Hosea – Maleachi.

Studiebijbel Oude Testament, deel 12
(de serie is nu compleet).

Centrum voor Bijbelonderzoek te Doorn, 2015. www.studiebijbel.nl

Hierin Excurs 1, ‘God en het kwaad in de Bijbel’.
SBOT 12 – Excurs 1 God en het kwaad

Excurs 2, ‘De dag des HEREN’
Excurs 3, ‘Bekering en gerechtigheid bij de profeten’
Excurs 4, ‘De Messiasverwachting in het Oude Testament’
Excurs 5, ‘Het ontstaan van de profetische boeken’
Excurs 6, ‘Heil voor het overblijfsel van Israël’.

2014 – Bijbelcommentaar Ezechiël – Daniël

scannen0012M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Ezechiël –  Daniël. Studiebijbel Oude Testament, deel 11 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2014. www.studiebijbel.nl

Hierin Excurs 1, ‘Verschijningen van de heerlijkheid van JHWH’.
Excurs 2, ‘Symbolische handelingen bij Ezechiël’
Excurs 3, ‘Collectieve en individuele verantwoordelijkheid in Israël’
Excurs 4, ‘Feniciërs (Tyrus, Sidon, Tarsis)
Excurs 5, ‘De toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk’
Excurs 6, ‘De identificatie van Gog en Magog’
Excurs 7, ‘Het tempelvisioen van Ezechiël’
Excurs 8, ‘De vier rijken in het boek Daniël’
Excurs 9, ‘De Zoon des mensen’.
SBOT 11 – Excurs 9 Zoon des mensen

 

 

2010: Bijbelcommentaar Psalmen I

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Psalmen I.
[Hierin worden de psalmen 1-106 behandeld]
Studiebijbel Oude Testament, deel 7 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2010. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Inleiding 2 ‘De structuur en de opbouw van het boek Psalmen’
Excurs 2, ‘Messiaanse psalmen’
Excurs 4, ‘BIjbels zicht op de mens’
Excurs 5, ‘Ziekte en genezing in het Oude Testament.

SBOT 7 – Inl. art. 2 Structuur Psalmboek

2009: Bijbelcommentaar Ezra – Job

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Ezra – Job.
Studiebijbel Oude Testament, deel 6 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2009. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘Chronologie: de Babylonische ballingschap en de terugkeer’
Excurs 5, ‘Overleven als godsdienstige minderheid’
Excurs 7, ‘De zonen van God en de satan’
Excurs 8, ‘Het leven na de dood in het Oude Testament’
SBOT 6 – Excurs 8 Leven na de dood
Excurs 9, ‘De behemot en de leviatan in het boek Job’

 

2008: Bijbelcommentaar 1 Kronieken – 2 Kronieken

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar 1 Kronieken – 2 Kronieken. Studiebijbel Oude Testament, deel 5 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2008. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 2, ‘De Hebreeuwse canon van de bijbelboeken’
Excurs 4, ‘De eerste en tweede tempel in Jeruzalem en de muzikale eredienst’
Excurs 5, ‘Vreugde in de eredienst in Kronieken’
Excurs 8, ‘De verdwenen tien stammen van Israël’.

 

2007: Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen. Studiebijbel Oude Testament, deel 4 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2007. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘De chronologie van de koningentijd’
Excurs 2, ‘De historiciteit van het koninkrijk van David en Salomo’
Excurs 6, ‘De koningin van Seba/Scheba’ (1Kon.10)
Excurs 7, ‘Archeologische gegevens over koning Hizkia’
Excurs 10, ‘Profeten en wonderen’.

 

2006: Bijbelcommentaar Jozua – 1 Samuël

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Jozua – 1 Samuël.
Studiebijbel Oude Testament, deel 3 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2006. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 3, ‘De Amarnabrieven’
Excurs 5, ‘De godsdienst van de Kanaänieten’
Excurs 6, ‘De verwoeste steden Jericho, Ai en Hasor’
Excurs 9, ‘Israëls omgang met vreemdelingen’.

SBOT 3 – Vreemdelingen

2005: Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium. Studiebijbel Oude Testament, deel 2 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2005. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 4, ‘Sabbatjaar en jubeljaar’
Excurs 5, ‘De betekenis van rituelen en symbolen’
Excurs 7, ‘Zegen en vloek in de eerste bijbelboeken’
Excurs 11, ‘De hermeneutiek van de wetten: Mozes’ wetgeving voor deze tijd’.

In 2019-2021 zijn in de digitale editie de inleidende artikelen en de excursen van SBOT 2 herzien en uitgebreid.
De uitleg van de hoofdstukken van Leviticus, Numeri en Deuteronomium is gecontroleerd en uitgebreid. Er wordt nu uitvoeriger aandacht gegeven aan de boodschap.

2004: Bijbelcommentaar Genesis – Exodus

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Genesis – Exodus
Studiebijbel Oude Testament, deel 1 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2004. 
www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘Chronologie’
Excurs 5, ‘Belangrijke archeologische tekstvondsten met betrekking tot Genesis en Exodus’
Excurs 10, ‘Wetsteksten in het oude Nabije Oosten en in het boek Exodus’
Excurs 11, ‘De historiciteit en betekenis van de tabernakel’.

In 2018-2019 zijn in de digitale editie de inleidende artikelen en de excursen van Genesis en Exodus herzien en uitgebreid. Een nieuwe excurs 12 gaat over Israël in het land Gosen (Avaris).
De uitleg van de hoofdstukken van Genesis en Exodus is gecontroleerd en uitgebreid. Er wordt nu uitvoeriger aandacht gegeven aan de boodschap.

2011 : Bijbelcommentaar Psalmen II – Prediker

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Psalmen II – Prediker. Studiebijbel Oude Testament, deel 8 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2011. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘Geweld en vergelding in de Psalmen’.
Excurs 3, ‘Het gebruik van de psalmen in de christelijke kerk door de eeuwen heen’.
Excurs 7, ‘De vergelding van gedrag in Job, Spreuken en Prediker’.

2012 : Bijbelcommentaar Hooglied – Jesaja

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Hooglied – Jesaja.
Studiebijbel Oude Testament, deel 9 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2012. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 3, ‘De uitleg van de profetieën over de toekomst van Israël’.
Excurs 6, ‘De Knecht des HEREN (Jesaja 42-53)’.
6. Knecht des Heren

 

2013 : Bijbelcommentaar Jeremia – Klaagliederen

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Jeremia – Klaagliederen. Studiebijbel Oude Testament, deel 10 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2013.
www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘Het nieuwe verbond en de andere verbonden met Israël’.
Excurs 2, ‘Ware en valse profetie’.
2. Ware en valse profetie

 

Studiebijbel Oude Testament

Studiebijbel Oude Testament

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Studiebijbel Oude Testament (12 delen):

Bijbelcommentaar Hosea – Maleachi, SBOT 12, 2015
Bijbelcommentaar Ezechiël – Daniël,
SBOT 11, 2014
Bijbelcommentaar Jeremia – Klaagliederen
, SBOT 10, 2013
Bijbelcommentaar Hooglied – Jesaja, SBOT 9, 2012
Bijbelcommentaar Psalmen II – Prediker, SBOT 8, 2011
Bijbelcommentaar Psalmen I, SBOT 7, 2010
Bijbelcommentaar Ezra – Job, SBOT 6, 2009
Bijbelcommentaar 1-2 Kronieken, SBOT 5, 2008
Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen, SBOT 4, 2007
Bijbelcommentaar Jozua – 1 Samuël, SBOT 3, 2006
Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium, SBOT 2, 2005
Bijbelcommentaar Genesis – Exodus, SBOT 1, 2004

Veenendaal/Doorn: Centrum voor Bijbelonderzoek. Zie www.studiebijbel.nl.

Er is ook een digitale editie. Vanaf april 2015 wordt gewerkt aan een update van de uitleg van het boek Genesis, en de resultaten daarvan komen digitaal beschikbaar.

scannen0005                  scannen0004

Er wordt gewerkt aan een vertaling van de serie in het Spaans http://www.comentariobiblicocvb.com/bienvenido.html.