Bevrijding

2007 – Genezing en bevrijding

‘Het (herontdekte) werk van de heilige Geest met betrekking tot genezing en bevrijding’,
in E.A. de Boer (red.), Levend water. Gereformeerd debat over charismatische vernieuwing.
TU Bezinningsreeks 5. Barneveld: De Vuurbaak, 2007, pp. 103-120.

pdf: Genezing en bevrijding – 2007

2002 : Geestelijke strijd

M.J. Paul (red.), Geestelijke strijd: Demonie en bevrijding in christelijk perspectief.
Zoetermeer: Boekencentrum, 2002. Vierde druk, 2007.

Met medewerking van: Chr. Fahner, R.J.A. Doornenbal, J. Hoek, W.Chr.F. de Vries, en
P.A. Siebesma.