Tag archieven: Chronologie

2007: Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen. Studiebijbel Oude Testament, deel 4 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2007. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘De chronologie van de koningentijd’
Excurs 2, ‘De historiciteit van het koninkrijk van David en Salomo’
Excurs 6, ‘De koningin van Seba/Scheba’ (1Kon.10)
Excurs 7, ‘Archeologische gegevens over koning Hizkia’
Excurs 10, ‘Profeten en wonderen’.

 

2004: Bijbelcommentaar Genesis – Exodus

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Genesis – Exodus
Studiebijbel Oude Testament, deel 1 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2004. 
www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘Chronologie’
Excurs 5, ‘Belangrijke archeologische tekstvondsten met betrekking tot Genesis en Exodus’
Excurs 10, ‘Wetsteksten in het oude Nabije Oosten en in het boek Exodus’
Excurs 11, ‘De historiciteit en betekenis van de tabernakel’.

In 2018-2019 zijn in de digitale editie de inleidende artikelen en de excursen van Genesis en Exodus herzien en uitgebreid. Een nieuwe excurs 12 gaat over Israël in het land Gosen (Avaris).
De uitleg van de hoofdstukken van Genesis en Exodus is gecontroleerd en uitgebreid. Er wordt nu uitvoeriger aandacht gegeven aan de boodschap.