Tag archieven: Deuteronomium

2022 – Circumcision of the heart

Circumcision of the heart in Deuteronomy 30:6

In: Andres J. Beck, Jos de Kock and Steven C. van den Heuvel (eds.), The Vitality of Evangelical Theology: Celebrating ETF Leuven at 40. Chapter 4, pages 42-52.
Leuven: Peeters, 2022.

Pdf: Paul – Circumcision of the Heart – Deut 30 – 2022

2021 – Mozes over toekomst van Israël

Mozes neemt afscheid en houdt in Deuteronomium een indringende toespraak. Hij waarschuwt en bemoedigt. Aan het eind van het boek komen zegeningen en vervloekingen. Mozes verwacht dat het volk een keer ongehoorzaam zal zijn en door God gestraft zal worden. Toch verbreekt God de relatie niet. Volgens Deuteronomium 30:1-10 komt er bekering van het volk.
In de lezing komt ook naar voren dat latere profeten spreken over vernieuwing van het hart en vernieuwing van het verbond.

De gebruikte PowerPoint: Nijkerk – CvI – Toekomst Israel in Deut – 21 april 2021

2015 – Prediking in het Oude Testament

‘Prediking in het Oude Testament’ in J. Hoek (red.), De preek werkt. Bezinning op christelijke verkondiging, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015, pagina’s 13-43 en 273-275 (eindnoten).

Wat kunnen wij leren van de prediking in het Oude Testament?

Onderwerpen die aan de orde komen:
– Gods spreken met mensen
– De aanstelling van de profeten
– De taken van de profeten
– De onderwijstaak van de priesters en levieten
– Deuteronomium als preek
– Ware en valse profetie
– Symbolische handelingen
– Wonderen
– Heils- en onheilsprofetieën
– Messiasverwachting
– Het gezag van de boodschap
– De relatie met het Nieuwe Testament
Gespreksvragen

2006: Der archimedische Punkt der Pentateuchkritik

‘Der archimedische Punkt der Pentateuchkritik – zur josianischen Datierung des Deuteronomiums’, Jahrbuch für evangelikale Theologie 20 (2006) 115-137.

Pdf: JeTh – 2006 – Josia und Deuteronomium

Im 19. Jahrhunderte wurden wichtige Entscheidungen über die historischen Glaubwürdigkeit von Pentateuch und Chronik gefällt. Die Rekonstruktion der Geschichte unter dem Einfluss naturalistischer Voraussetzungen und die dieser folgenden Exegese gewann einen großen Einfluss. De Wettes These lieferte der Pentateuchkritik den archimedischen Punkt um die synagogal-kirchliche Tradition aus den Angeln zu heben. Doch wenn dieser Punkt nicht fest steht, ist es nicht mehr möglich, aufgrund dieser Argumente eine bestimmte Datierung des Pentateuchs und seiner Teile zu liefern. Heute hat das Interesse an diachronen Fragen nachgelassen, doch ist an manchen Stellen der Einfluss dieser Rekonstruktion noch spürbar, betrachtet man die neuen Formen der Exegese, speziell in Datierungsfragen. Darum ist es gut, die Geschichte der Exegese zu kennen.

Summary in Englishl: The decisive point in pentateuchal criticism: dating Deuteronomy in the time of Josiah

For centuries is has been assumed, in synagogue and church, that the authorship of the book of Deuteronomy rests with Moses himself. Yet in 1805 Wilhelm Martin Leberecht de Wette defended a thesis expressing a completely different view. According to him, the book of Deuteronomy is of a more recent date. He states that is was written in the 7th century B.C., shortly before the reformation of king Josiah. More and more the view expressed in this thesis has gained widespread approval. J. Wellhausen in particular contributed to this by his book Prolegomena zur Geschichte Israels (1878).

In this article Mart-Jan Paul gives some observations from the history of exegesis. The arguments of De Wette were partly exegetical, but were also influenced by the Enlightment. The author cites several forerunners of the Enlightment, who were characterised by a rationalistic and deistic slant, and question the integrity of the high priest Hilkiah with regard to the finding of the old book of the law.

De Wette assumes that there was no centralisation of the cult in the oldest history of Israel, and therefore the law of Ex 20,24-26 has to be much older than the obligation for centralisation in Dtn 12. The book of Chronicles is untrustworthy and a tabernacle did not exist. Only after the elimination of these stumbling blocks could De Wette and Wellhausen give an alternative history of the cult in Israel.

In the second part of this article Paul gives a critical evaluation of the main arguments for this view on the centralisation of the cult. He assumes two levels in the cult in ancient Israel: a local level (Ex 20; Dtn 16, 27, 33) and a national level (Tabernacle in Ex 25-40; Dtn 12). It is not necessary to see a tension between the two levels and to attribute them to different ages in history.

In the last century many archaeological finds give us a better understanding of the cult [S. 137] in the Ancient Near East. There is no longer any necessity to question the historicity of the tabernacle. The late dating of Deuteronomy is thus open for reconsideration.

2005: Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium. Studiebijbel Oude Testament, deel 2 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2005. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 4, ‘Sabbatjaar en jubeljaar’
Excurs 5, ‘De betekenis van rituelen en symbolen’
Excurs 7, ‘Zegen en vloek in de eerste bijbelboeken’
Excurs 11, ‘De hermeneutiek van de wetten: Mozes’ wetgeving voor deze tijd’.

In 2019-2021 zijn in de digitale editie de inleidende artikelen en de excursen van SBOT 2 herzien en uitgebreid.
De uitleg van de hoofdstukken van Leviticus, Numeri en Deuteronomium is gecontroleerd en uitgebreid. Er wordt nu uitvoeriger aandacht gegeven aan de boodschap.

1988 : Het Archimedisch Punt van de Pentateuchkritiek

Het Archimedisch Punt van de Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronomium en de reformatie van Koning Josia (2 Kon 22-23).

Dissertatie Rijksuniversiteit Leiden, 1988.
ISBN 9023911857

Pdf: English Summary Ph.D. – 1988.
The Archimedean Point of Pentateuch Criticism. A historical and exegetical research into the relation between Deuteronomy and the reformation of king Josiah (2 Kings 22-23).

De volledige tekst:

Studiebijbel Oude Testament

Studiebijbel Oude Testament

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Studiebijbel Oude Testament (12 delen):

Bijbelcommentaar Hosea – Maleachi, SBOT 12, 2015
Bijbelcommentaar Ezechiël – Daniël,
SBOT 11, 2014
Bijbelcommentaar Jeremia – Klaagliederen
, SBOT 10, 2013
Bijbelcommentaar Hooglied – Jesaja, SBOT 9, 2012
Bijbelcommentaar Psalmen II – Prediker, SBOT 8, 2011
Bijbelcommentaar Psalmen I, SBOT 7, 2010
Bijbelcommentaar Ezra – Job, SBOT 6, 2009
Bijbelcommentaar 1-2 Kronieken, SBOT 5, 2008
Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen, SBOT 4, 2007
Bijbelcommentaar Jozua – 1 Samuël, SBOT 3, 2006
Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium, SBOT 2, 2005
Bijbelcommentaar Genesis – Exodus, SBOT 1, 2004

Veenendaal/Doorn: Centrum voor Bijbelonderzoek. Zie www.studiebijbel.nl.

Er is ook een digitale editie. Vanaf april 2015 wordt gewerkt aan een update van de uitleg van het boek Genesis, en de resultaten daarvan komen digitaal beschikbaar.

scannen0005                  scannen0004

Er wordt gewerkt aan een vertaling van de serie in het Spaans http://www.comentariobiblicocvb.com/bienvenido.html.