evolutietheorie

2014 – Het karakter van Gods schepping in Genesis 1-3

‘Het karakter van Gods schepping in Genesis 1-3’, in H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin (red.), Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek, Kampen: Brevier, 2014, hoofdstuk 33, pagina’s 435-442.