genesis

1996: Genesis 4:17-24: A Case-study in Eisegesis

‘Genesis 4:17-24: A Case-study in Eisegesis’, in Tyndale Bulletin 47 (1996) 143-162

This article summarises both ancient and modern interpretations of Genesis 4:17-24, paying particular attention to the relatively unknown Jewish exegesis of this pericope. Usually there is a relation between the social and cultural position of the exegete and his positive or negative view of the technical achievements of Cain and his posterity. After a long period of negative interpretation, Calvin is the first to establish another outlook. In this century the discussion between J. Gabriel and C. Westermann reveals many motifs.

Pdf: Genesis_4_17-24_A_Case-study_in_Eisegesis

2014 – Het karakter van Gods schepping in Genesis 1-3

‘Het karakter van Gods schepping in Genesis 1-3’, in H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin (red.), Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek, Kampen: Brevier, 2014, hoofdstuk 33, pagina’s 435-442.

2004: Bijbelcommentaar Genesis – Exodus

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Genesis – Exodus
Studiebijbel Oude Testament, deel 1 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2004. 
www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘Chronologie’
Excurs 5, ‘Belangrijke archeologische tekstvondsten met betrekking tot Genesis en Exodus’
Excurs 10, ‘Wetsteksten in het oude Nabije Oosten en in het boek Exodus’
Excurs 11, ‘De historiciteit en betekenis van de tabernakel’.

In de digitale editie is in 2009 de uitleg van Gen.1-9 sterk uitgebreid.
In 2015 zijn de inleidende artikelen en de excursen van Genesis en Exodus herzien en uitgebreid. Het is de bedoeling dat in de loop van 2016 de uitleg van heel Genesis herzien en uitgebreid wordt. Dit gebeurt in de digitale editie.