genezing

2011 – Handoplegging en ziekenzalving

Handoplegging en ziekenzalving. Bijbelstudies over omgaan met ziekte.
Uitg. IZB en Ark media, Amsterdam, 2011. 63 pagina’s.

Het eerste hoofdstuk: https://www.arkmedia.nl/application/upload/files/handoplegging.pdf

 

 

2001 – Handoplegging en ziekenzalving

Handoplegging en ziekenzalving. Vijf bijbelstudies.
Uitgave IZB te Amersfoort.
2001, tweede druk 2004, derde druk 2006.

Later bewerkt tot Handoplegging en ziekenzalving. Bijbelstudies over omgaan met ziekte,
uitg. IZB en Ark media, 2011.

2007 – Genezing en bevrijding

‘Het (herontdekte) werk van de heilige Geest met betrekking tot genezing en bevrijding’,
in E.A. de Boer (red.), Levend water. Gereformeerd debat over charismatische vernieuwing.
TU Bezinningsreeks 5. Barneveld: De Vuurbaak, 2007, pp. 103-120.

pdf: Genezing en bevrijding – 2007