Tag archieven: Hizkia

2008 – Schriftgezag en exegese van het Oude Testament

M.J. Paul, ‘Schriftgezag en exegese van het Oude Testament’

In J. Hoek (red.), Sola Scriptura. De actualiteit van de gereformeerde visie op de Schrift.
Serie THGB, deel 1. Uitg. Groen te Heerenveen, 208, pag. 35-57 en 198-200 (eindnoten).

In deze bijdrage wil ik enige vragen rond het schriftgezag en de exegese van het Oude Testament behandelen aan de hand van een concreet voorbeeld. De drie hoofdstukken in het boek 2 Koningen over Hizkia bieden heel wat aanknopingspunten om belangrijke kwesties te illustreren. Daarbij is het de bedoeling het eigene van een orthodoxe manier van exegetiseren te laten zien tegenover enerzijds een historisch-kritische of puur literaire benadering en tegenover anderzijds een naïef lezen ‘op het eerste gezicht’.

2007: Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar 2 Samuël – 2 Koningen. Studiebijbel Oude Testament, deel 4 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2007. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘De chronologie van de koningentijd’
Excurs 2, ‘De historiciteit van het koninkrijk van David en Salomo’
Excurs 6, ‘De koningin van Seba/Scheba’ (1Kon.10)
Excurs 7, ‘Archeologische gegevens over koning Hizkia’
Excurs 10, ‘Profeten en wonderen’.