Tag archieven: Jesaja

2023 – Einleitung in das Alte Testament

Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz.
Walter Hilbrands – Hendrik J. Koorevaar (Hrsg.).

Giessen: Brunnen, 2023. TVG Lehrbücher. 1264 Seite.

Einleitung in das Alte Testament (brunnen-verlag.de)

Drie redacteuren die meehielpen: Geert W. Lorein, Siegbert Riecker en Mart-Jan Paul (S. 341, 455).

Bijdragen:
‘Geschichte und Entstehung des Kanons’ (289-312)
”Das Volk Israel im Land Goschen (Avaris)’ (572-575)
‘Die Amarna-Briefe’ (640-643)
‘Die Archäologie und das Königreich Davids’ (717-718)
‘Jesaja’ (819-843)
‘Jona’ (886-897)

Einleitung in das Alte Testament

 

 

2020 – Messiasverwachting in boek Jesaja

Een video over de Messiasverwachting in het boek Jesaja, en daarbij de betekenis van de profetieën voor Israël.

De lezing betreft de belofte van kinderen die geboren zullen worden (Jes. 7-11) en de betekenis van de Knecht van JHWH. Van belang zijn de tweevoudige roeping ten opzichte van Israël en de volken (Jes. 42:6; 49:6), de lijdende Knecht en ook de boodschapper die met de Geest vervuld is (Jes. 61). Hoe komt het dat de Joodse uitleg van de lijdende Knecht gewijzigd is in de middeleeuwen?

Opname 20 oktober in Nijkerk: https://www.youtube.com/watch?v=lv6GHpkcmlo

 

2013 – Profetisch licht bij Jesaja

In J. Hoek (red.), Profetisch licht. Toekomst voor Israël en de kerk. Serie THGB, deel 6. Uitg. Groen te Heerenveen, 2013, pag. 20-47 en 204-207 (eindnoten).

De oudtestamentische profetieën over de toekomst van Israël worden op veel verschillende manieren uitgelegd. De kanttekeningen van de Statenvertaling betrekken de heilsbeloften vooral op de christelijke kerk. In de loop der eeuwen is van verschillende kanten daartegen bezwaar gerezen. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste leeswijzen aan de orde, waarbij de nadruk ligt op de profetieën uit Jesaja. Om de samenhang van die profetieën te verduidelijken, staan wij eerst stil bij het karakter en de opbouw van het boek Jesaja. Daarna komen allerlei aspecten van de profetieën aan de beurt. Dit wordt gevolgd door aanduidingen van de interpretaties van de profetieën in het Jodendom, de kring van Messias belijdende Joden, de Vroegchristelijke kerk en het Nieuwe Testament.

2020 – Struikelblokken

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat levert allerlei vragen op. Wisten de Israëlieten wel van een leven na de dood? Wat kunnen wij met de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren? Wie is met de Knecht in het boek Jesaja bedoeld?

Niet alleen christenen hebben vragen bij de uitleg, ook kritische buitenstaanders bevragen ons. Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld? En kloppen de beschreven gebeurtenissen wel? Het is toch onmogelijk dat een volk van meer dan twee miljoen mensen door de woestijn zwierf? De stad Jericho was volgens de archeologen toch al verwoest voordat het volk Israël daar arriveerde?

Dit boek behandelt veertig vragen, verdeeld in zes categorieën:
1) Vragen over Bijbelboeken
2) Historische en archeologische vragen
3) Godsdienstige vragen
4) Ethische vragen
5) Actualiteit voor ons
6) Tekstoverlevering van het Oude Testament.

https://www.debanier.nl/struikelblokken
Uitg. De Banier te Apeldoorn 2020, 297 pagina’s, prijs € 16,95.
ISBN 978 90 8718 2854

2012 : Bijbelcommentaar Hooglied – Jesaja

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Hooglied – Jesaja.
Studiebijbel Oude Testament, deel 9 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2012. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 3, ‘De uitleg van de profetieën over de toekomst van Israël’.
Excurs 6, ‘De Knecht des HEREN (Jesaja 42-53)’.
6. Knecht des Heren