Tag archieven: oordeel

2021-Leven na de dood in OT

‘Recente visies op het leven na de dood in het Oude Testament’, Theologia Reformata 64 (2021) 338-355.

Pdf van manuscript: Paul – Leven na de dood – TR – dec 2021

Velen denken dat de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament een negatieve visie hadden op het leven na de dood. Alleen in de laatste Bijbelboeken zouden enige uitzonderingen staan.
De laatste jaren verschijnen er publicaties met een andere visie. In dit artikel wordt een overzicht geboden over de veranderingen in de afgelopen twintig jaar.
Daarbij wordt aandacht gegeven aan de sjeool en aan de gevonden grafgiften. Tevens worden de begrippen ‘ziel’ en ‘geest’ besproken, evenals de opvattingen over het goddelijke gericht na de dood.

Usually, it is assumed that the Israelites had a negative view of the afterlife in the Old Testament, with some exceptions in the later texts. In several recent publications, in the last twenty years, changes are made. In this article, these new visions are described and to some extent evaluated. Important questions are: What does the word sheol mean and is it the destination of believers? How can we interpret the many gifts for the deceased found in burial places in Israel? Related to the view on life after death, is the view of the nature of man. What is the meaning of nefesh (soul) and ruaḥ (spirit)? And how do we have to view God’s judgment: only in this life or also after death?
This article gives an overview of recent approaches, without going into detailed exegesis. The goal is to stimulate further research on this subject, which is also related to the study of the New Testament, Anthropology and Judaism.