Tag archieven: Zegen

2010 – Pastoraat aan zieken

‘Tussen verzet en overgave – pastoraat aan zieke mensen’.

Hoofdstuk VI in H.C. van der Meulen (red.), Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente. Zoetermeer: Boekencentrum, 1999, tweede druk 2001, derde druk 2004, vierde herziene druk 2010. Pagina’s 125-150.

Pdf: Pastoraat aan zieken – 2010

2005: Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Leviticus – Deuteronomium. Studiebijbel Oude Testament, deel 2 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2005. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 4, ‘Sabbatjaar en jubeljaar’
Excurs 5, ‘De betekenis van rituelen en symbolen’
Excurs 7, ‘Zegen en vloek in de eerste bijbelboeken’
Excurs 11, ‘De hermeneutiek van de wetten: Mozes’ wetgeving voor deze tijd’.

In 2019-2021 zijn in de digitale editie de inleidende artikelen en de excursen van SBOT 2 herzien en uitgebreid.
De uitleg van de hoofdstukken van Leviticus, Numeri en Deuteronomium is gecontroleerd en uitgebreid. Er wordt nu uitvoeriger aandacht gegeven aan de boodschap.