ziekte en genezing

2007 – Genezing en bevrijding

‘Het (herontdekte) werk van de heilige Geest met betrekking tot genezing en bevrijding’,
in E.A. de Boer (red.), Levend water. Gereformeerd debat over charismatische vernieuwing.
TU Bezinningsreeks 5. Barneveld: De Vuurbaak, 2007, pp. 103-120.

pdf: Genezing en bevrijding – 2007

2010: Bijbelcommentaar Psalmen I

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Psalmen I.
[Hierin worden de psalmen 1-106 behandeld]
Studiebijbel Oude Testament, deel 7 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2010. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Inleiding 2 ‘De structuur en de opbouw van het boek Psalmen’
Excurs 2, ‘Messiaanse psalmen’
Excurs 4, ‘BIjbels zicht op de mens’
Excurs 5, ‘Ziekte en genezing in het Oude Testament.

SBOT 7 – Inl. art. 2 Structuur Psalmboek