Categoriearchief: Publicaties

2015 – Prediking in het Oude Testament

‘Prediking in het Oude Testament’ in J. Hoek (red.), De preek werkt. Bezinning op christelijke verkondiging, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015, pagina’s 13-43 en 273-275 (eindnoten).

Wat kunnen wij leren van de prediking in het Oude Testament?

Onderwerpen die aan de orde komen:
– Gods spreken met mensen
– De aanstelling van de profeten
– De taken van de profeten
– De onderwijstaak van de priesters en levieten
– Deuteronomium als preek
– Ware en valse profetie
– Symbolische handelingen
– Wonderen
– Heils- en onheilsprofetieën
– Messiasverwachting
– Het gezag van de boodschap
– De relatie met het Nieuwe Testament
Gespreksvragen

2015 – Bijbelcommentaar Hosea – Maleachi

scannen0076
M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Hosea – Maleachi.

Studiebijbel Oude Testament, deel 12
(de serie is nu compleet).

Centrum voor Bijbelonderzoek te Doorn, 2015. www.studiebijbel.nl

Hierin Excurs 1, ‘God en het kwaad in de Bijbel’.
SBOT 12 – Excurs 1 God en het kwaad

Excurs 2, ‘De dag des HEREN’
Excurs 3, ‘Bekering en gerechtigheid bij de profeten’
Excurs 4, ‘De Messiasverwachting in het Oude Testament’
Excurs 5, ‘Het ontstaan van de profetische boeken’
Excurs 6, ‘Heil voor het overblijfsel van Israël’.

2014 – Bijbelcommentaar Ezechiël – Daniël

scannen0012M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Ezechiël –  Daniël. Studiebijbel Oude Testament, deel 11 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2014. www.studiebijbel.nl

Hierin Excurs 1, ‘Verschijningen van de heerlijkheid van JHWH’.
Excurs 2, ‘Symbolische handelingen bij Ezechiël’
Excurs 3, ‘Collectieve en individuele verantwoordelijkheid in Israël’
Excurs 4, ‘Feniciërs (Tyrus, Sidon, Tarsis)
Excurs 5, ‘De toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk’
Excurs 6, ‘De identificatie van Gog en Magog’
Excurs 7, ‘Het tempelvisioen van Ezechiël’
Excurs 8, ‘De vier rijken in het boek Daniël’
Excurs 9, ‘De Zoon des mensen’.
SBOT 11 – Excurs 9 Zoon des mensen

 

 

2014 – Toekomst van Israël – vroegchristelijke kerk

‘Ik zend u de profeet Elia’: de toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk
Artikel in Theologia Reformata 57-1 (2014) 22-39

Engelse samenvatting van het Nederlandstalige artikel:
Many early church theologians believed that the Christian church had replaced God’s chosen people Israel to become recipients of Old Testament promises. At the same time many writers expected a future conversion of Israel. This article reviews the latter position during the first five centuries of the church.
The analysis reveals that the expectation of a future conversion of Israel rests on the promises of several Old Testament prophets and the words of Paul in Romans 11, not on the view that the covenant with Abraham extends to his natural descendants. The role of Elijah according Malachi is also important.
Several theologians expected a combination of conversion and return of Jews to the land of Israel, but the majority did not. Their emphasis is on the conversion to Christ at the end of the times and on the participation of the converted Jews in the church. The contemporary replacement of Israel by the church is not expected to be lasting because in the future God will give salvation to his formerly chosen people.

Downloaden: Paul – Elia Theol Ref 2014-1

2006: Der archimedische Punkt der Pentateuchkritik

‘Der archimedische Punkt der Pentateuchkritik – zur josianischen Datierung des Deuteronomiums’, Jahrbuch für evangelikale Theologie 20 (2006) 115-137.

Pdf: JeTh – 2006 – Josia und Deuteronomium

Im 19. Jahrhunderte wurden wichtige Entscheidungen über die historischen Glaubwürdigkeit von Pentateuch und Chronik gefällt. Die Rekonstruktion der Geschichte unter dem Einfluss naturalistischer Voraussetzungen und die dieser folgenden Exegese gewann einen großen Einfluss. De Wettes These lieferte der Pentateuchkritik den archimedischen Punkt um die synagogal-kirchliche Tradition aus den Angeln zu heben. Doch wenn dieser Punkt nicht fest steht, ist es nicht mehr möglich, aufgrund dieser Argumente eine bestimmte Datierung des Pentateuchs und seiner Teile zu liefern. Heute hat das Interesse an diachronen Fragen nachgelassen, doch ist an manchen Stellen der Einfluss dieser Rekonstruktion noch spürbar, betrachtet man die neuen Formen der Exegese, speziell in Datierungsfragen. Darum ist es gut, die Geschichte der Exegese zu kennen.

Summary in Englishl: The decisive point in pentateuchal criticism: dating Deuteronomy in the time of Josiah

For centuries is has been assumed, in synagogue and church, that the authorship of the book of Deuteronomy rests with Moses himself. Yet in 1805 Wilhelm Martin Leberecht de Wette defended a thesis expressing a completely different view. According to him, the book of Deuteronomy is of a more recent date. He states that is was written in the 7th century B.C., shortly before the reformation of king Josiah. More and more the view expressed in this thesis has gained widespread approval. J. Wellhausen in particular contributed to this by his book Prolegomena zur Geschichte Israels (1878).

In this article Mart-Jan Paul gives some observations from the history of exegesis. The arguments of De Wette were partly exegetical, but were also influenced by the Enlightment. The author cites several forerunners of the Enlightment, who were characterised by a rationalistic and deistic slant, and question the integrity of the high priest Hilkiah with regard to the finding of the old book of the law.

De Wette assumes that there was no centralisation of the cult in the oldest history of Israel, and therefore the law of Ex 20,24-26 has to be much older than the obligation for centralisation in Dtn 12. The book of Chronicles is untrustworthy and a tabernacle did not exist. Only after the elimination of these stumbling blocks could De Wette and Wellhausen give an alternative history of the cult in Israel.

In the second part of this article Paul gives a critical evaluation of the main arguments for this view on the centralisation of the cult. He assumes two levels in the cult in ancient Israel: a local level (Ex 20; Dtn 16, 27, 33) and a national level (Tabernacle in Ex 25-40; Dtn 12). It is not necessary to see a tension between the two levels and to attribute them to different ages in history.

In the last century many archaeological finds give us a better understanding of the cult [S. 137] in the Ancient Near East. There is no longer any necessity to question the historicity of the tabernacle. The late dating of Deuteronomy is thus open for reconsideration.

2010: Bijbelcommentaar Psalmen I

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Psalmen I.
[Hierin worden de psalmen 1-106 behandeld]
Studiebijbel Oude Testament, deel 7 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2010. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Inleiding 2 ‘De structuur en de opbouw van het boek Psalmen’
Excurs 2, ‘Messiaanse psalmen’
Excurs 4, ‘BIjbels zicht op de mens’
Excurs 5, ‘Ziekte en genezing in het Oude Testament.

SBOT 7 – Inl. art. 2 Structuur Psalmboek

2009: Bijbelcommentaar Ezra – Job

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar Ezra – Job.
Studiebijbel Oude Testament, deel 6 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2009. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 1, ‘Chronologie: de Babylonische ballingschap en de terugkeer’
Excurs 5, ‘Overleven als godsdienstige minderheid’
Excurs 7, ‘De zonen van God en de satan’
Excurs 8, ‘Het leven na de dood in het Oude Testament’
SBOT 6 – Excurs 8 Leven na de dood
Excurs 9, ‘De behemot en de leviatan in het boek Job’

Via Google is veel van SBOT 6 te raadplegen: http://books.google.nl/books/about/Bijbelcommentaar_Ezra_Nehemia_Ester_Job.html?hl=nl&id=3EYXAv31_O0C

2008: Bijbelcommentaar 1 Kronieken – 2 Kronieken

M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar 1 Kronieken – 2 Kronieken. Studiebijbel Oude Testament, deel 5 (van 12).
Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, 2008. www.studiebijbel.nl

Hierin o.a. Excurs 2, ‘De Hebreeuwse canon van de bijbelboeken’
Excurs 4, ‘De eerste en tweede tempel in Jeruzalem en de muzikale eredienst’
Excurs 5, ‘Vreugde in de eredienst in Kronieken’
Excurs 8, ‘De verdwenen tien stammen van Israël’.